Clicky

ZNALOSTI

Riadenie znalostí a kompetencií

Ako chrániť svoje know-how?

Ako zvýšiť konkurencieschopnosť?

 Ako zlepšiť vzťahy so zákazníkmi?


Vieme Vám pomôcť v nasledovných oblastiach:

  • analýza súčasného stavu riadenia znalostí,
  • identifikovanie kritických znalostí a ich nositeľov,
  • tvorba mapy znalostí,
  • vypracovanie programov zachovania kritických znalostí,
  • návrh systému riadenia znalostí,
  • implementácia systému riadenia znalostí do systému riadenia.

Využite hodinovú konzultáciu ZDARMA!

Radi Vám pomôžeme.