Clicky

STRATÉGIA

Strategické riadenie

Ako udržateľne rozvíjať biznis v meniacom sa prostredí?

 Ako sa odlíšiť od konkurencie a mať pred ňou náskok?


Vieme Vám pomôcť v nasledovných oblastiach:

  • analýza prostredia a príležitostí,
  • analýza, návrh a implementácia systému strategického riadenia,
  • návrh a implementácia stratégie,
  • návrh a implementácia Business Modelu,
  • návrh a implementácia Balanced Scorecard,
  • prepojenie systému strategického riadenia s ostatnými systémami riadenia.

Využite hodinovú konzultáciu ZDARMA!

 Radi Vám pomôžeme.