Clicky

RIZIKÁ

Riadenie rizík a príležitostí

Ako sa pripraviť na neočakávané hrozby?

Ako využiť príležitosti?

Ako ochrániť svoj biznis?


Vieme Vám pomôcť v nasledovných oblastiach:

  • analýza súčasného stavu riadenia rizík,
  • návrh systému a procesu manažérstva rizík podľa ISO 31000,
  • návrh organizačného modelu riadenia rizík, definovanie kompetencií, zodpovedností a právomocí,
  • kategorizácia rizík a návrh kritérií hodnotenia rizík,
  • identifikovanie, analýza a hodnotenie rizík,
  • vytvorenie a správa registra rizík,
  • implementácia systému riadenia rizík do systému riadenia.

Využite hodinovú konzultáciu ZDARMA!

Radi Vám pomôžeme.