Clicky

PROCESY

Procesné riadenie

 Ako realizovať stratégiu?

 Ako zlepšiť využívanie zdrojov?

 Ako zlepšovať biznis?


Vieme Vám pomôcť v nasledovných oblastiach:

  • analýza a hodnotenie procesov,
  • mapovanie procesov,
  • modelovanie procesov a tvorba procesného modelu,
  • simulácia procesov,
  • optimalizácia a zlepšovanie procesov,
  • zavedenie procesného riadenia,
  • zavedenie a integrácia systémov manažérstva podľa ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Využite hodinovú konzultáciu ZDARMA!

Radi Vám pomôžeme.