Clicky

ĽUDIA

Riadenie ľudí

Ako vybrať správnych ľudí na správne miesto?

Ako organizovať ľudí?

Ako motivovať a odmeňovať ľudí?


Vieme Vám pomôcť v nasledovných oblastiach:

  • analýza a hodnotenie organizačnej štruktúry, organizácie riadenia, systému motivácie, hodnotenia výkonnosti, odmeňovania a rozvoja zamestnancov,
  • návrh procesne orientovaného systému organizácie riadenia,
  • návrh procesného organizačného poriadku a popisov pracovných miest,
  • návrh systému motivácie, hodnotenia výkonnosti, odmeňovania a rozvoja zamestnancov.

Využite hodinovú konzultáciu ZDARMA!

Radi Vám pomôžeme.